کفش فوتبال یاس تبریز

کفش فوتبال یاس تبریز به طور کلی و به ویژه زیره های آن برای دویدن و در نتیجه عملکرد بازی مهم هستند.

هدف این مقاله کمی کردن عملکرد دویدن و درک عملکرد دویدن با توجه به نوع کفش و وضعیت سطح با استفاده از دوره‌های کشش عملکردی است.

بازیکنان فوتبال به دلیل پوشیدن کفش‌های مختلف فوتبال، ملزم به دویدن در دوره‌های اسلالوم و شتاب در سریع‌ترین زمان ممکن بودند و زمان دویدن و متغیرهای زمان دویدن را درک می‌کردند.

مجموعه‌ای از هشت مطالعه منفرد که انواع مختلف کفش‌های فوتبال و سطوح مختلف را نشان می‌دهند، انجام شد.

تأثیر کفش‌ها با استفاده از آنالیز واریانس اندازه‌گیری‌های مکرر و به دنبال آن آزمون‌های t-hoc در صورت لزوم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

زمان‌های دویدن اسلالوم به طور قابل‌توجهی تحت‌تاثیر تغییر شرایط رابط کفش سطح قرار گرفتند، در حالی که زمان‌های دویدن شتاب تنها به میزان کمتری تحت‌تاثیر قرار گرفتند.

کفش

درک زمان دویدن از ورزشکاران به طور کلی عملکرد واقعی دویدن را منعکس می کند. عملکرد دویدن هنگام تغییر نوع گل میخ یا هندسه گل میخ حدود 3٪ متفاوت بود.

بنابراین، بازیکنان از انتخاب مناسب کفش برای یک سطح معین سود می برند. حذف کامل ناودانی منجر به اختلاف زمان اجرا 26 درصد نسبت به شرایط عادی شد.

شرایط سطح ممکن است تا 20 درصد از تفاوت های عملکردی را ایجاد کند. توصیه می‌شود که تست FTC را در ارزیابی کفش‌های فوتبال لحاظ کنید تا ایده‌ای از مزایای بالقوه عملکرد دویدن برای بازیکنان به دست آورید.

هدف، واقعگرایانه. بررسی تأثیر تعامل سطح کلید بر عملکرد و خطر آسیب در ورزشکاران فوتبال.

معیارهای واجد شرایط بودن مقالات تجربی کامل و اصلی، به زبان انگلیسی نوشته شده است که تأثیر کفش های فوتبال را بر عملکرد ورزشی و خطر آسیب در چمن مصنوعی یا طبیعی مطالعه می کند.

نتایج بیست و سه مقاله در این بررسی گنجانده شد: نه مقاله مربوط به عملکرد و چهارده مقاله مربوط به خطر آسیب می‌باشد.

در چمن مصنوعی، مدل زمین نرم در شرایط خشک و مرطوب و مدل چمن در شرایط مرطوب با عملکرد بدتر مرتبط هستند.

در مقایسه با ناودانی های گرد، تیغه های تیغه ای عملکرد را در هنگام تغییر جهت در چمن طبیعی و مصنوعی بهبود می بخشند.

مدل‌های گیره‌ای که کشش بهتری روی پای ایستاده ارائه می‌دهند، سرعت توپ را بهبود می‌بخشند، در حالی که مدل‌هایی که فشار یکنواخت روی پا دارند، دقت بهتری در ضربه زدن دارند.

میخ های تیغه ای را می توان با افزایش فشار کف پا در مرز جانبی کمتر ایمن در نظر گرفت. مدل چمن اوج فشار کف پا را در مقایسه با سایر مدل‌های میخ‌دار کاهش می‌دهد.

نتیجه مدل زمین نرم عملکرد کمتری را به خصوص در چمن مصنوعی ارائه می دهد، در حالی که مدل چمن اثر محافظتی بالایی در هر دو زمین ارائه می دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *